Ikari Esona Padma Logo

Corporate Office

Ikari Esona Padma Technology Pvt. Ltd.

Padma Gateway, Opp Lakheswar Petrol Pump NH-5,At/Po-Nakhara Ps, Balianta, Bhubaneswar, Odisha 754001

Tel : 0674 2360177
Email : admin@ikariesonapadma.com
CEO : Mr. Arnab Sarangi
Mob : +91 7873333330
Email : arnabsarangi@ikariesonapadma.com

Head Office

IKARIESONAPADMA TECHNOLOGIES PVT LTD

PLOT NO - 805, NEW 278, JAYADEV VIHAR,
BHUBANESWAR, PIN-751013

Tel : +91 0674 2360177
Mob : +91 7873333330
Email : admin@ikariesonapadma.com

Kolkata Branch

IKARIESONAPADMA TECHNOLOGIES PVT LTD

1st Floor, 17/K/8A, Dakshindari Road,P.S.Lake Town,P.O.Shreebhumi, Kolkata - 700048

Tel : 7440010158/59
Email : kolkata@ikariesonapadma.com

Raipur Branch

IKARIESONAPADMA TECHNOLOGIES PVT LTD

Block No 25, Room No 506, Sector 27,Atal Nagar,Naya Raipur, Chattishgarh

Tel : 7606006150
Mob : 7873333330
Email : admin@ikariesonapadma.com